Catégories
Tự

Tự (0)- Vài lời giới thiệu và cảm ơn.

Trước đây một hai tuần, nghe hai người bạn là Cường và Sơn có nói về một trang web do họ đồng sáng lập, người viết đã xin một « chân » để tham gia viết bài đăng bài và rất vui mừng khi được chấp nhận. Giờ đây đã có một tài khoản riêng. Nhưng vì bận làm đồ án, giờ mới lên được.

Cường viết bài chia sẻ những kĩ thuật, hướng dẫn về lĩnh vực Công nghệ thông tin, Sơn viết những bài ý nghĩa về đời sống, về tinh thần nội tâm con người hay các vấn đề thực trạng xã hội. Người viết khi xin vào đã định sẵn, và hai bạn cũng có ý như thế, sẽ viết về những bài mang tính chất về rèn luyện bản thân ở hai phương diện là thể chất và tinh thần, thực ra nó là một, vì từ nhỏ trí tuệ và sức khỏe thấp hơn nhiều bạn bè đồng lứa kể cả dưới lứa, qua quá trình tự rèn luyện cũng có một ít « vốn » gọi là có, tạm đủ dùng trong hiện tại, nên cũng muốn chia sẻ một ít và mong sẽ nhận lại được những chia sẻ phản hồi từ mọi người.

Từ giờ sẽ có thêm một mục « Tự » đăng những bài như thế. « Tự » ở đây là « tự giác », » tự chủ », « tự học », « tự lực »,… cũng nằm trong « tự mãn », »tự kiêu », »tự tư tự lợi », »tự kỷ »,… là « bản thân ». Phải lo cho bên trong trước rồi lo cho bên ngoài sau, lưu ý đó khác với sự ích kỷ tự lợi. Một bên là gắng làm mình cho mình hay rồi mang cái hay cho đi, một bên là chỉ muốn mình hay; sự bình tĩnh sẽ giúp ta nhận ra chỗ khác biệt. Thực ra vấn đề chưa dừng lại, mở rộng ra có thể chạm tới những học thuyết có tính triết học sâu sắc, những « vị kỷ », »vô vi »,…đã không còn có thể giải theo nghĩa thông thường nữa rồi, nhưng người viết sẽ không dám viết bậy.

Mục « Tự » ban đầu được hướng tạo ra một khoảng riêng, nhưng nghĩ lại viết trong mục « Arts » cũng không sao. Và trong « Tự »  sẽ có những mục nhỏ hơn như « Tản chuyện », »Danh nhân », »Ảnh đẹp »,..thỉnh thoảng có chút « Giải trí » để thư giãn,… sẽ được nói rõ sau. Nói tóm, là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, cùng nhau rèn luyện bản thân cho đầy đủ nơi trong thôi, những điều căn bản mà ai cũng nên và phải có, giống như ai cũng cần có kiến thức đọc chữ, làm toán vậy, khi đã đầy đủ, hướng ra ngoài thế nào là tùy mỗi người mỗi đường đi, tạm thời chưa bàn đến; xây nhà thì từ móng.

Các bài viết hướng đến việc ngắn gọn, súc tích, thường chỉ kể, không hay ít bàn luận. Cách viết, lối viết không dám gọi là có tổ chức, có quy trình, có gì sai sót chúng ta cùng chia sẻ. Cuối cùng là lời cảm ơn tới hai bạn Sơn Cường đã tặng một ít gọi là đất diễn.

 

Hồng Lương.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *